OSMAN ELİKÖTÜOĞLU KİŞİSEL WEB SAYFASI

Kangal İlçesi Etyemez Köyü Tarihçesi

Tarihi kayıtlarda Eyalet-i Rum’da Yeni-il Türkmenlerinin oluşturduğu bir yerleşim birimi olan Etyemez Köyü’nün geçmişi 1500’lü yıllara kadar bilinmektedir. Köy 1950’li yıllara kadar Etyemez, Yeniköy ve Turnalı köyünden oluşmaktadır.

1586 yılı tapu tahrir defteri kayıtlarına göre Ağçakaş ve Akkaş olmak üzere iki bölümden oluşan köy, Hacı Süleymanoğulları mukataasında olup 8 haneli bir yerleşim birimi olarak gözükmektedir.

Kral yolu üzerinde bulunan Ağcakaş köyünün ismini, Sünni inancın korunması ve yayılması amacıyla Atik Valide Sultan Vakfı tarafından Üsküdar Etyemezler Dergahından gönderilen ve hala yörede ziyaretgahları bulunan dervişlerin nam ve şöhretlerinden dolayı Osmanlı İdaresi “Etyemez” olarak değiştirmiştir.

1650’li yıllarda neredeyse tamamen boşalan ve Akkaş mezrası kapanan Etyemez, bu yıldan itibaren idari olarak Sivas Eyaleti, Rumi Hadis Vilayeti, Divriği Livası, Darende Kazası, Ayvalı Nahiyesine bağlı ve Sarıcalar-ı Süfla ile Sarıcalar-ı Ulya olmak üzere iki kısımdan müteşekkil olan Sarıca Karyesine bağlanmıştır.(TD:387/970).

1700’li yıllarından başından itibaren Turnaçayırı, Halburçayır, İrfaniye ve Fatmaveran gibi birçok mezraya sahip olan köyün nüfusu, farklı yörelerden ailelerin gelmesiyle artmıştır.

80 yıl kadar boş kalan köyün merkezinin ilk yerleşen ailesi, Çiçekdağı bölgesinden gelen ve Atçeken Yörüğü kökenli Köralioğlu’dur. Köralioğlu ailesi daha sonradan ailenin önde gelen kişisi olan Keşçi Mehmet’ten adını alarak Keşçioğlu’na dönüşmüştür.

Köyün Yörük yurdu mezrasına (günümüzde Yeniköy) yerleşen ilk ailesi ise Mollamusaoğlu ailesidir. Aile daha sonra genişleyince Deliömeroğlu ve İsmailoğlu’na dönüşmüştür. Günümüzde Yeniköy köyünde “Mollamusalı Tepesi”ne bu aile isim vermiştir.

Köyün Yörük yurdu mezrasına daha sonradan Ekincioğlu köyünden gelen Velioğlu ailesi yerleşmiştir. Hamisoğlu ailesi Sofular Boyalı köyünden gelmiştir.

Daha sonraları Hatay Reyhanlı bölgesinden gelip Terelik mevkiine yerleşen Osmanoğlu Ailesi önümüze çıkmaktadır. Ailenin adı sonraları Seydioğlu’na dönüşmüştür. Bu aile, Köyün merkezinden Akdere bölgesine inerken solda bulunan çala; “Seydininçalı” tepesine ismini vermiştir.

Mağralıağıl bölgesinin yerlisi Tuğoğlu Ailesidir. Soyu devam etmemiştir.

Köyün merkezine Hekimhanlıoğlu Sarıca’dan, Abuoğlu Böğürdelikten gelmiştir. Bedeloğlu Mardin bölgesinden yöreye yerleşmiştir. Zeyvelioğlu Dürmepınar köyünden gelmedir. Zeyvelioğlu ailesinin soyu devam etmemiştir.

Köyün, 19. yüzyıla kadar haritalarda “Aşağı Elikötüler, Orta Elikötüler, Yukarı Elikötüler” olarak geçen ve günümüzde “Eski Şuğul” olarak bilinen bölgesine 1725 yılında ilk yerleşen ailesi Tonus bölgesinden Kocayakup’a (Kangal Kocakurt Köyü) uğrayıp ve sonrasında gelip yerleşen Karakeçili kökenli Elikötüoğlu Ailesidir. Aile adını günümüzde Etyemez köyünün doğusunda bulunan Bozhüyük bölgesinde doğan dereye “Elikötüoğlu deresi” ve Tepeyurt alanına “Elikötüoğlu yurdu” vermiştir.

Elikötüoğlu Mezrası-1808

Kamışpınarı mevkiine yerleşen aile ise İnallı Avşar’ı olan Körbekiroğlu ailesidir.

1831 yılındaki Osmanlı’nın ilk nüfus sayımında köyde;
1-Elikötüoğlu 6 Hane
2-Mollamusaoğlu 3 Hane
3-Köralioğlu 2 Hane
4-Osmanoğlu 2 Hane
5-Körbekiroğlu 1 Hane
6-Velioğlu 1 Hane şeklindedir.

1903 yılında Gürün kazasından ayrılarak Kangal kazasına bağlanan Etyemez köyü, 1904 yılındaki nüfus sayımında daha kalabalık olarak karşımıza çıkmaktadır.

Köyde 1904 yılında;
1-Elikötüoğlu
2-Deliömeroğlu
3-İsmailoğlu
4-Keşçioğlu
5-Tuğoğlu
6-Bedeloğlu
7-Köseoğlu
8-Abuoğlu
9-Körbekiroğlu
10-Osmanoğlu
11-Hekimhanlıoğlu
12-Zeyvelioğlu
13-Velioğlu aileleri
14-Hamisoğlu aileleri bulunmaktadır.

Ailelerin Günümüzdeki Soyadları Aşağıdaki Gibidir!
1-Osmanoğlu: Bahçivan, Aktaş, Akbayır.
2-Keşçioğlu: Kaplan, Karababa, Zeytun, Keçeli, Duman, Keşçi
3-Velioğlu: Köylü, Güneyli
4-Bedeloğlu: Kaya, Karakaya
5-Tuğoğlu: Tuğ
6-Hekimhanlıoğlu: Teymur
7-Köseoğlu: Şahin
8-Abuoğlu:Küllük
9-İsmailoğlu: Çoktaş, Kuru
10-Deliömeroğlu: Karapınar, Delibaş, Akpınar, Özdemir, Akıllı, Develi, Yıldırım, Koçak, Göktaş, Yılmaz, Çaylak
11-Hamisoğlu:Has
12-Körbekiroğlu: Kel, Keldal, Dönmez, Güldal, Yalçın, Gürsoy
13-Zeyvelioğlu:Zeyve

Benzer gönderiler