OSMAN ELİKÖTÜOĞLU KİŞİSEL WEB SAYFASI

Kitap Tavsiyesi: Aşıkpaşazade Tarihi

Günün tavsiye kitabı; Derviş Ahmed Aşıki adındaki aynı zamanda bir tarikat halifesi ve Osmanlı akıncısı olan bir tarihçinin kaleme aldığı eserdir. Eserin literatürdeki önemi Osmanlı hakkında yazılmış ilk kronik olmasıdır. Aşıkpaşazade olarak da bilinen Derviş Ahmet eserinde; dönemine kadar erişebildiği Padişah II. Beyazıt’ın atalarını Hz. Nuh’a (a.s.) kadar bildirerek giriş yapmıştır. Eserin konusu Osman Bey ile Padişah II. Beyazıt dönemine kadar yaşanmış olaylardır. Müellifin ömrünün uzun olmasından (1393-1485) dolayı, müellifin neredeyse 15. yüzyılın tamamını yaşamış olması ve yazdıklarının neredeyse çoğunu bizzat yaşamış olması eserin önemini bir kat daha arttırmıştır.

Kitabın en vurgulu bölümü: Aşıkpaşazade’nin 161. Bölümde kendi üslubu gereğince sorup cevapladığı sorudur. Bu soru şu şekildedir:

 Soru: Bu Bektaşiler, “Yeniçerinin başındaki tac Hacı Bektaş’tan kalma” derler

 Cevap: Yalandır. Bu börk Bilecik’te Orhan Gazi zamanında ortaya çıktı. daha önceki bölümlerde beyan etmiştim. Bektaşilerin bu börkü giymesinin sebebi şudur: Abdal Musa, Orhan Gazi zamanında gazaya geldi. Yeniçerilerin arasında yürürken bir yeniçeriden eski bir börk istedi, yeniçeri de üsküfünü çıkarıp Abdal Musa’nın başına giydirdi. Abdal Musa o börk başındayken memleketine geldi. “Bu başındaki nedir?” diye sordular. Abdal Musa, “Buna elfi derler” dedi. Vallahi bunların taçlarının hakikati budur.

Osman ELİKÖTÜOĞLU

18 Mayıs 2020

Benzer gönderiler