OSMAN ELİKÖTÜOĞLU KİŞİSEL WEB SAYFASI

Kitap Tavsiyesi: Bulgarlar

Günün tavsiye kitabı; Prof. Dr. Osman KARATAY tarafından kaleme alınan eserdir. Müellif Bulgarların etnik kökenine inildiğinde özbeöz Türk kavmi olduğunu, ilk olarak Ogur ve Onogur gibi bazı Türk kavimlerini kendi potasında eriterek Bulgarlaşmayı sağladığını, daha sonra bölgenin hakim gücü Bizans’a karşı durabilmek, için İdil Bulgarlarından ayrılan Tuna Bulgarlarının nüfusunun ve nüfuzunun yetmeyeceği için yanlarına Slavları da aldığını kronolojik olarak açıklamaktadır.  Devletin Slavlaşma sürecinin; Bulgar nüfusun az olmasına, Slav unsurun Baulgarların en az 5 katı olmasına ve Slavların diline bağlı kalmasına bağlamaktadır.

Kitabın en vurgulu bölümü:  Bulgar devleti yönetici unsurunun Türkler olduğunu, yönetici zümreyi oluşturan boylaların Slavlaşmaya ve Hristiyanlaşmaya sürekli karşı oldukları ve Slavları devlet kademelerine aldırmamak için çok uğraş verdiklerinin ancak zamanla devletin, Bizans hakim gücüne dayanabilmek için ulus devlet olmayı hedefleyerek Slavlaşmaya boyun eğmek zorunda kaldığını belirtilmesidir.

 

Osman ELİKÖTÜOĞLU

06 Aralık 2020

Benzer gönderiler