OSMAN ELİKÖTÜOĞLU KİŞİSEL WEB SAYFASI

Kitap Tavsiyesi: İbn Eca Seyahatnamesi

Günün tavsiye kitabı; İbn Eca et-Türki adındaki Memlük ordusunda kazaskerlik görevinde bulunan Türk kökenli müellif,  dönemin Anadolu’ya hükmeden Dulkadiroğuları Beyi Şehsuvar ile Memlük Sultanı Seyfüddin Kalavun’un ordu komutanı Emir Yeşbek ile arasında gerçekleşen savaşları ve dönemin Anadolu şehirlerinden Adana, Alanya, Muş, Bitlis, Ahlat, Divriği, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Urfa’nın kale zaptlarını konu almıştır. Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’ın sarayına da misafir olan İbn Eca Tebriz, Hoy gibi Türk şehirleriyle ilgili de bilgi vermektedir. Dönemin Türk kültür ve tarihi açısından çok kıymetli bir eserdir.

Kitabın en vurgulu bölümü: Uzun Hasan’ın İbn Eca’ya Ashab-ı Keyf’in kaç kişiden oluştuğuyla ilgili hadis-i şerifleri yorumlamasını istemesidir.

 

Osman ELİKÖTÜOĞLU

20 Mayıs 2020

Benzer gönderiler