OSMAN ELİKÖTÜOĞLU KİŞİSEL WEB SAYFASI

Kitap Tavsiyesi: Macarlar

Günün tavsiye kitabı; Prof. Dr. Osman KARATAY tarafından kaleme alınan eserdir. Türk tarihinde hep tartışılmış konuların başında gelen Macarların kökeni hususuna muhteşem bir bakış açısı getirmiş bir kitaptır. Ayrıca eserde, Konstantinos Porphyrogenitus’un, Macarları tanımlarken sürekli olarak “Türk” kelimesini kullanırken, daha Türk olan Oğuzlar, Hazarlar ve Peçenekler için böyle bir tanımlamada bulunmaması üzerinde duruluyor. Ayrıca günümüz Macar dilinin Fin-Ugor dil ailesinde götülmesindeki çarpıklıkları da uzman bir tarihçi gözüyle dile getiriyor.

Kitabın en vurgulu bölümü: Macarları kastederek “Türk kabilesi de bu bahsedilen Peçeneklerden çok ürperir ve çok korkar, çünkü onlar tarafından defalarca yenilmişler ve toptan yok olma sınırına getirilmişlerdir…” alıntısını Constantine Porphyrogenitus yapılması kitabın vurucu noktasıdır.

 

Osman ELİKÖTÜOĞLU

12 Aralık 2020

Benzer gönderiler