OSMAN ELİKÖTÜOĞLU KİŞİSEL WEB SAYFASI

Kitap Tavsiyesi: Moğol İmparatorluğu Tarihi

Günün tavsiye kitabı; Jean Paul ROUX tarafından kaleme alınan eser, müellifin muhteşem Türk-Moğol tarihi bilgisiyle olayları ve kendinden önce yazılmış kronikleri değerlendirmesi, kitabın Moğol Tarihi açısından bir başvuru kaynağı haline gelmesini kolaylaştırmıştır.

Kitabın en vurgulu bölümü:  Kitabın hiçbir şekilde konusu olmamasına rağmen Kürtlerle ilgili; ” Tüm tarihleri çalıp çırpma ve şiddetle dolu, son derece ateşli milliyetçi yapıdaki Kürtler, Moğol egemenliğini ve daha çok da Hristiyan yanlısı politikalarını kabul edemiyordu…. cümlesidir

Osman ELİKÖTÜOĞLU

23 Haziran 2020

Benzer gönderiler