OSMAN ELİKÖTÜOĞLU KİŞİSEL WEB SAYFASI

Kitap Tavsiyesi: Moğol İstilası-1220-1265

Günün tavsiye kitabı: Genceli Kiragos adındaki bir Ermeni Papazının yazmış olduğu tarihe ışık tutan bir eserdir. Eserin müellifi her ne olursa olsun sonuçta inançlı bir din adamı olduğu için bazı olayları duygusunu katarak menfi yaklaştığı olmuştur. Moğolların Azerbaycan, Anadolu, İran ve Kafkasya’daki zalimliklerini merak edenler bu kitabı mutlaka okumalıdır.

Kitabın en vurgulu bölümü: Bağdat muhasarası sırasında, Abbasi Halifesi Mutasım’ın Hülagü’ye mektubunda “Sen bir köpek Türksün; neden sana boyun eğip haraç verecekmişim” diye hitabıdır.

Osman ELİKÖTÜOĞLU

17 Mayıs 2020

Benzer gönderiler