OSMAN ELİKÖTÜOĞLU KİŞİSEL WEB SAYFASI

Kitap Tavsiyesi: On Üçüncü Kabile

Günün tavsiye kitabı; Arthur KOESTLER tarafından kaleme alınan eser, dünyanın gelmiş geçmiş en esrarengiz imparatorluklarından olan Türk kökenli Hazar İmparatorluğu’nun etnik yapısı ve çevresindeki medeniyet ve uluslarla olan ilişkilerini ve onların üzerindeki etkisini konu almaktadır. 7. yüzyılda kurulmuş olan Kağanlık 11.yüzyıla kadar imparatorluk halinde devam ettikten daha sonra Ruslar ve Bizans tarafından birçok toprağı işgal edilerek 13.yüzyılda sıradan bir devlet halini almıştır. Hazarlarla birlikte Osmanlı, Bizans, Çin, Rus, Arap, Viking, Endülüs, Varenj, Cermen, Macar, Peçenek, Bulgar, Oğuz, ve Moğollar gibi milletlerle de ilgili kaynak alanında bulunmaz bir konumdadır. Eserin varmak istediği temel nokta; Hitler tarafından katledilen Doğu Avrupa yani Polonya Yahudilerinin aslında Sami ırktan olmadığını yani Hazar kökenli Türk Museviler olduğunu vurgulamaktır.

Kitabın en vurgulu bölümü:  Hazar İmparatorluğu oluşturan Türk gruplarından olan ve Kabar adıyla anılan bir grubun bilinmeyen bir tarihte Hazar Kağanına isyan etmeleri sonucu kiminin öldürülüp kiminin Macarlara sığınması ve bunun sonucunda Macarlarla birlikte günümüz Macaristan’ına göç etmesi ve Macar milletinin etnik yapısına katkıda bulunmasıdır. Ayrıca Kabarlar dönemin Bizans tarihçilerinden Konstantinos tarafından Macarları oluşturan kabileler sıralanırken en başta anılmıştır.

Osman ELİKÖTÜOĞLU

27 Mayıs 2020

Benzer gönderiler