OSMAN ELİKÖTÜOĞLU KİŞİSEL WEB SAYFASI

Kitap Tavsiyesi: Timurlular

Günün tavsiye kitabı; Prof. Dr. İsmail AKA tarafından kaleme alınan eser, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük askeri dehalarından olan Emir Timur ve soyunun hüküm sürdüğü Timurlular Devletini konu alıyor. Müellif günümüze kadar hep konuşulagelmiş konu olan, “Timur Türk mü; yoksa Moğol mu?” konusuna ilginç bir şekilde değinmiyor. Konuyu ele alış biçimi yönünden değerlendirecek olursak; yazar, Timurlenk’i alışılagelmişin dışında Özbek, Moğol yada Türk olarak da değerlendirmeyerek Çağatay Ulusundan bir fert olarak gösteriyor.

Kitabın en vurgulu bölümü: Emir Timur’un kendisi hayatta iken vefat eden oğlu Cihangir’in oğlu Muhammed Sultanı veliahd göstermesi ve 1402 Ankara Savaşından sonra daha Anadolu’dayken bu torununun vefat etmesi üzerine oğlu Cihangir’in diğer oğlu Pir Muhammed’i veliahd olarak tayin etmesine rağmen diğer mirza ve devlet yöneticilerinin bu vasiyete uymamalarıdır.

Osman ELİKÖTÜOĞLU

22 Mayıs 2020

Benzer gönderiler