OSMAN ELİKÖTÜOĞLU KİŞİSEL WEB SAYFASI

1520 Yılı Sivas Eyaleti Elikötüoğlu Kışlağı

İnsanlık tarihinde hiçbir aile, kişi ya da sülale yoktur ki ağaç kovuğundan çıksın ve hayatına devam etsin. Şahsi fikrim her bir ailenin köklü olduğu yönündedir. Zira ya büyük bir aşiretten ayrılmış, kopmuş gelmiştir ya da lakabı zaman içinde değişmiştir. İşte bizlerde bu düsturla yola çıktık ve elimizdeki şecerelere kayıtlı akrabalarımızın niçin farklı sülale lakaplarıyla anıldıklarını araştırırken önümüze öyle bir kayıt düştü ki herbir söylentiyi kanıtlar nitelikteydi. Bu kayıt Yavuz Sultan Selim döneminde Eyalet-i Rum’un Yeni-il Bölgesinde yani günümüz Kangal, Şarkışla, Gürün, Ulaş bölgesini kapsayan ama merkezi Kangal olan bölgede kayıt altına alınmış Karakeçili Bölüğüne tabi Alikethüdalı Obasıydı

Ali Kethüda, bizlere de anlatılan şekliyle sonradan “Elikötü” şeklinde telaffuz edilecek, Anamas dağı yaylasından Ulu Yörük Taifesiyle (Yörükan-ı Büzürk) Ankara ve Sivas bölgesine göç ettirilmiş obanın reisiydi. Anlayacağımız malum Ali Kethüda, Oğuz lehçesinin azizliğine uğrayarak tıpkı günümüzdeki İç Anadolu ağızının özelliğinin bir kanıtı olarak, nasıl ki Mehmet Ali ismi “Memmedeli”; nasıl ki Hasan Ali ismi “Hasaneli”;  nasıl ki Ömer Ali ismi “Omareli”; nasıl ki İlyas ismi “Ellez” şekline dönüştüyse, “Elikötü” şeklinde telaffuz edilmişti.

Bu fonetiksel dönüşümü 18. ve 19. yüzyıl Alman Kartograf haritalarında da ailenin topraklarını “Elikötüler” şeklinde değil de; “Alikötüler” şeklinde görmemiz mümkündür. Ünlü coğrafyacı Heinrich KIEPERT bildiğimiz gibi Anadolu’ya 1841-1848 yılları arasında 4 kez ziyaret etmiş ve 16. yüzyıl seyyahlarının ve daha sonraki ajanların da bilgilerini kullanarak ünlü “Karte von Kleinasien” ismini verdiği harika bir eser meydana getirmiştir. Daha sonra kendisi vefat ettikten sonra oğlu ünlü kartograf Richard KIEPERT da bu haritaları veri olarak kullandı ve 1. Dünya Savaşında bile materyal olarak kullanılan haritalar ortaya çıkarmıştır. İşte sözü geçen bu haritaların hepsinde Elikötüoğlu Ailesinin ilk oba kurduğu bölge “Alikötüler” şeklinde belirtilmiştir.

Elikötüoğlu Mezrası-1808Elikötüoğlu Toprakları

Bu haritaların daha da dikkat çeken tarafı en son Alman Genel Kurmay Dairesi tarafından basılıp kullanıldığı dönemde dahi bölgedeki Etyemez köyü hatta daha da ilginci çoğu büyük köyün haritada yeri belirtilmemesine rağmen Elikötüoğlu Oymağının olmasıydı.

Gelelim Hicri 926 yılı, Miladi 1520 yılı tarihli 79 numaralı Tapu Tahrir Defteri kayıtlarına… Bu defterin 464 ve 465. sayfalarında artık vefat etmiş Ali Kethüda’nın obasının yetişkin neferlerinin isimleri isimleri tek tek kayıtlı. İsimlere dikkatli bakıldığı zaman günümüzde Türkçü ve Ülkücü camiaların sıkça zikrettiği “Gökbörü” dahi bir çadırın reisi olarak kayıt altına alınmış. Bu isimlerin bizlere tuttuğu ışığa göre o dönem kullanılan isimlerin kahir ekseriyeti Müslümanlığa geçişten sonra kullanılan Arap kökenli isimler değildi.

Osman ELİKÖTÜOĞLU

30 Ekim 2021

Benzer gönderiler