OSMAN ELİKÖTÜOĞLU KİŞİSEL WEB SAYFASI

Afganistan Sadece Afgan Değildir

2001 yılı 11 Eylül’ünde ikiz kulelere saldırısını düzenleyenlerin El-Kaide terör örgütü olduğunu öne sürerek ve bu oluşumu da besleyenlerin Afganistan’da iktidarı elinde bulunduran Taliban terör örgütü olduğu varsayımını dönemin dünya gündemine taşıyan emperyalist devlet ABD, yıkımla geldiği coğrafyayı yıkımla terk etmeye devam ediyor. 300 bine yakın olduğu öne sürülen modern Afganistan Milli Ordusu maalesef Taliban karşısında paramparça olarak hiç bir varlık gösterememiştir. Tüm bu gelişmelerin sonucunda Afganistan halkı bu zalim teröristlerle karşı karşıya kalmıştır. Elbetteki binlerce yıllık devlet geleneği olan milletimiz, ordumuz ve devletimiz gerek maddi gerekse de manevi yönden Afganistan halkının yanında olacaktır. Geçmişteki Sovyet işgalinde olduğu gibi mazlumların yanında olacaktır. Ancak burada dikkat çekmek istediğim husus biraz daha farklıdır. Olay sadece insancıl davranışla veya hümanizmle geçiştirilemeyecek kadar manevi yönden derindir. Konuya tarihi bağlarımız yönünden baktığımızda o coğrafyada Türkmenlerin, Özbeklerin ve Hazaraların bulunduğunu ve bu Türk topluluklarının Afganistan’ın neredeyse 8-10 milyonluk bir bölümüne denk geldiği ve bu toprakların Doğu Türkistan’a yakınlığı göz önüne alınırsa bu noktadaki sorumluluğumuzun Kabil Havalimanı’nın işletilip işletilmeme tercihinden çok daha meşakkatli bir durum olduğu tüm aklı başında kesimlerce anlaşılabilecektir.

Osman ELİKÖTÜOĞLU

18 Ağustos 2021

Benzer gönderiler